Provtagningsutbildning för miljöprovtagare – ytvatten och sediment

posted in: Kurser och konferenser

Tyréns arrangerar sedan 2006 kurser för certifiering av miljöprovtagare med Ramböll. Vi erbjuder utbildning inom områden: jord, grundvatten, sediment, ytvatten, fast avfall, och avloppsvatten. Kursens upplägg är baserat på SNFS 1990:11 samt Nordtest Sampler Certification, Scheme handbook version 2-0, Nordtest (2008) som beskriver certifieringsförfarandet för provtagning inom området.

Följande utbildningspaket erbjuds:

– Del 1 (2 dagar) av utbildningen uppfyller kraven som ställs i föreskriften SNFS´1990:11, MS:29 för provtagning av recipienter. Kursdeltagarna lär sig den teori och de praktiska färdigheter som behövs för att utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning: Kvalitetsarbete och kvalitetskrav, Limnologi, Provtagningsprocedur och provtagningsutrustning. Hälsa och säkerhet. Biologiska undersökningar. Fältövning, regelverk, utvärdering av kvalitetsprover. Prov enligt SNFS 1990:11.

– Del 1+2 (4 dagar) av utbildningen uppfyller kraven som ställs i Nordtest Sampler Certification, Scheme handbook version 2-0, Nordtest (2008) för specialiseringskurs för sediment och ytvatten. Kvalitetssäkring och dokumentation enligt Nordtest, fördjupad utvärdering av kvalitetsprover, statistik.

Dag 4 är reserverad för skrivandet av proven (3,5 timma per prov).

Utbildningen hålls 2013-10-08 – 2013-10-11

Mer info finns här!