Kurs för certifiering av miljöprovtagare: specialiseringskurs ytvatten och sediment – del 1

posted in: Kurser och konferenser

Ramböll och Tyréns arrangerar sedan 2006 kurser för certifiering av miljöprovtagare. Vi erbjuder utbildning inom områden: jord, grundvatten, sediment, ytvatten, fast avfall, och avloppsvatten. Kursens upplägg är baserat på SNFS 1990:11 samt Nordtest Sampler Certification, Scheme handbook version 2-0, Nordtest (2008) som beskriver certifieringsförfarandet för provtagning inom området.


Tyréns och Ramböll erbjuder följande utbildningspaket:

Del 1 (2 dagar) av utbildningen uppfyller kraven som ställs i föreskriften SNFS 1990:11, MS:29 för provtagning av recipienter. Kursdeltagarna lär sig den teori och de praktiska färdigheter som behövs för att utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning: Kvalitetsarbete och kvalitetskrav, Limnologi, Provtagningsprocedur och provtagningsutrustning. Hälsa och säkerhet. Biologiska undersökningar. Fältövning, regelverk, utvärdering av kvalitetsprover. Prov enligt SNFS 1990:11.

– Del 1+2 (4 dagar) av utbildningen uppfyller kraven som ställs i Nordtest Sampler Certification, Scheme handbook version 2-0, Nordtest (2008) för specialiseringskurs för sediment och ytvatten. Kvalitetssäkring och dokumentation enligt Nordtest, fördjupad utvärdering av kvalitetsprover, statistik.
Dag 4 är reserverad för skrivandet av proven (3,5 timma per prov).


Tid och plats:

Tyréns kontor, Peter Myndes Backe, Stockholm

Del 1: 4-5 februari 2014 – Kostnad: 7 000 kr
Del (1+2): 4-7 februari 2014 – Kostnad: 12 000 kr

Frågor och anmälningar senast den 15 januari 2014 till:
Christian.Maurice@ramboll.se eller Tobias.Robinson@tyrens.se

Läs mer om kursen