Kurser för miljöprovtagare med möjlighet till certifiering

posted in: Kurser och konferenser

Datum: 12-13 juni
Plats: Gällöfsta Konferens

Bakgrund
SGF anordnar kurser för dig som vill bli bättre miljöprovtagare, med möjlighet till certifiering. Från 2006 kan miljöprovtagare från Norden och Baltikum få sin kompetens certifierad. Krav ställs på godkända kurser och dokumenterad praktisk erfarenhet. Certifieringen syftar bl. a. till att öka kvalitén i samband med provtagning och säkerställa dokumentationen. För den som utför provtagningen fungerar certifikatet som ett kompetensbevis nationellt och internationellt.
Utförande företag kan genom certifierade anställda erbjuda undersökningsalternativ med högre kvalitetsnivå och visar därmed att arbete med kvalitetssäkring och -förbättring är en självklar del av verksamheten. Med certifierade miljöprovtagare ges beställare av miljötekniska markundersökningar på motsvarande sätt en möjlighet att få en högre kvalitet i undersökningsfasen och därmed säkrare resultat och slutsatser.

Upplägg
En oberoende organisation utfärdar certifikatet enligt fastställda regler i Nordtests kravspecifikation samt allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IES 17024). Mer information finns på www.nordicinnovation.net (klicka Nordtest/ Environment/ntenvir_008). För att ansöka om ett individuellt certifikat krävs för varje provtagningsmedium godkända prov från en teoretisk allmän kurs samt från en teoretisk och praktisk specialkurs. Därefter finns krav på dokumentation och årlig rapportering av fältarbete för att upprätthålla certifieringen.

En intresseundersökning som genomfördes under våren 2006 visade bl. a. att branschen upplever ett stort behov av och önskar ställa krav på certifierade provtagare för att säkerställa kvalitén på miljötekniska undersökningar. De mest prioriterade provtagningsmedierna var enligt undersökningen jord och grundvatten, följt av sediment och avfall.

Du kan gå kursen utan att certifiera Dig.

Målgrupp och förkunskaper
Kursen vänder sig främst till fältpersonal som arbetar aktivt med miljöprovtagning.

Allmän grundkurs

Godkänd allmän kurs är ett krav för att bli certifierad för respektive provtagningsmedier.

Program

  • Nordtests krav för certifiering av miljöprovtagare
  • Provtagningsteori
  • Provtagningsplanering
  • Kemiska egenskaper hos vanliga föroreningar
  • Statistisk utvärdering – teori och räkneövningar
  • Kvalitetssystem och kvalitetskontroll

Mer info finns på kurshemsidan!