Sponsring av NORDROCS!

posted in: Aktuellt

Årets största nordiska event inom förorenade områden är NORDROCS. Tanken var att anordna det 2020 men pga pandemin har det skjutits upp till i höst. Vi räknar med ett stort antal besökare då vi nog är flera som har saknat … Read More

Vårmöte, program mm

posted in: Aktuellt

Infosidan om Vårmötet 2022 har nu öppnat.  Ni hittar den här: www.vårmöterenaremark.se

Rena sediment!

posted in: Aktuellt

Nu lanserar fyra myndigheter och landets länsstyrelser en ny webbplats: ”renasediment.se”. Det är en sida för alla som deltar i eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment. Myndigheterna är Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning … Read More

Spännande åtgärdsmetoder?

posted in: Aktuellt

Tycker du att det är kul att presentera dina spännande projekt på Vårmötet eller andra konferenser inför hundratals åhörare? SGF:s webbplats Åtgärdsportalen hade 22 000 besökare under 2021.  SGF söker nu efter fler spännande åtgärdsprojekt att publicera på Åtgärdsportalen. Det … Read More

Studenter, se hit!

posted in: Aktuellt

Nu har Du som student chansen att få ett stipendium om 15 000 kr av Nätverket Renare Mark för bästa examensarbete 2021. Arbetet ska ha en direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling, och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, … Read More

Bästa exjobb 2021

posted in: Aktuellt

Bästa exjobb 2021 – utlysning I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda examensarbeten år 2021. Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller … Read More

1 2 3 4 5 6 7 17