Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken

posted in: Aktuellt

Region Syd och Region Mälardalen håller två evenemang med samma tema. färsk praxis vid prövningar enligt 10 kap miljöbalken. Seminariet kommer att innehålla föredrag om flera uppmärksammade mål från mark- och miljööverdomstolen och tonvikten ska ligga på deras betydelse för … Read More

Frukostseminarier om pilotprojekt av förorenade sediment

posted in: Aktuellt

Inom regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (RUFS) har fyra pilotprojekt genomförts. De är nu avslutade och presenteras nu i fyra separata föredrag i Nätverket Renare Marks tematiska avdelning Sediment/vattens regi. Seminarierna börjar 8:00 skarpt och pågår … Read More

Call for abstracts, Vårmötet 2023!

posted in: Aktuellt

Den 22-23 mars går Vårmötet 2023 av stapeln på Linköping konsert och kongress. Vi inleder med studiebesök och mingel den 21 mars och har vår traditionsenliga middag den 22 mars. Vi vill med hjälp av aktörer från branschen sprida kunskap … Read More

SGI – Remiss Vattenrelaterade bestämmelser och miljömål

posted in: Aktuellt

SGI tar gärna emot synpunkter på rapporten ”Vattenrelaterade bestämmelser och miljömål att grunda övergripande åtgärdsmål på. Underlag till vägledning om riskbedömning av förorenade sediment”. Rapporten redogör för de juridiska bestämmelser och miljö- och hållbarhetsmål som har identifierats vara av särskild … Read More

Ny logotyp!

posted in: Aktuellt

I samband med vår Vårmöte avtäckte vi vår nya logotyp som efter dryga 20 år fått ett litet ansiktslyft. Vi hoppas att ni tycker om den!

1 2 3 4 5 6 7 19