Uppdaterad modell för platsspecifika riktvärden

posted in: Aktuellt

Naturvårdsverket har 6 mars uppdaterat sin modell för platsspecifika riktvärden. Beräkningsverktyget har uppdaterats med förbättringar jämfört med tidigare verktyg utifrån synpunkter som inhämtats under den tid verktyget använts. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/riktvarden-for-fororenad-mark/ 

SGI Remiss – Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden – Problembeskrivning, konceptuell modell och övergripande åtgärdsmål

posted in: Aktuellt

SGI önskar ta del av era synpunkter på ”Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden – Problembeskrivning, konceptuell modell och övergripande åtgärdsmål”. Rapporten har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag om förorenade sediment (RUFS) och är tänkt att … Read More

Ny sida för riktvärden om förorenad mark!

posted in: Aktuellt

Naturvårdsverket har nu publicerat den nya webbsidan om riktvärden för förorenad mark. Allt om riktvärdena är nu samlat på denna sida. Där ni även finner senaste beräkningsverktyget för platsspecifika riktvärden, uppdaterat 2022-10-28.

Intresseanmälan för medverkan vid demopark!

posted in: Aktuellt

I samband med vårt studiebesök 21 mars kommer vi att arrangera en demopark där ni som medlemmar i Renare Mark kan visa upp och demonstrera era maskiner, verktyg, mät- eller provtagningsutrustning etc. kopplade till förorenad mark. Vill du vara med? … Read More

Nu är Tuffos utlysning 2022 öppen

posted in: Aktuellt

SGI:s utvecklingsprogram Tuffo som delar ut medel till forskning för effektivare saneringsmetoder har nu öppnat årets utlysning. Från och med i år höjs den maximala stödnivån till 80 procent. Det kan innebära att det finns större utrymme också för ekonomiska … Read More

Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken

posted in: Aktuellt

Region Syd och Region Mälardalen håller två evenemang med samma tema. färsk praxis vid prövningar enligt 10 kap miljöbalken. Seminariet kommer att innehålla föredrag om flera uppmärksammade mål från mark- och miljööverdomstolen och tonvikten ska ligga på deras betydelse för … Read More

1 2 3 4 5 17