Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken

posted in: Aktuellt

Region Syd och Region Mälardalen håller två evenemang med samma tema.

färsk praxis vid prövningar enligt 10 kap miljöbalken. Seminariet kommer att innehålla föredrag om flera uppmärksammade mål från mark- och miljööverdomstolen och tonvikten ska ligga på deras betydelse för tillsynsmyndigheternas agerande utifrån dessa avgöranden.

Ni hittar info om Mälardalens evenemang 19 oktober här.

Ni info om Syds evenemang 25 oktober här.