Renare Marks tematiska avdelning sediment/vatten bjuder in till frukostseminarier om PFAS i vatten och förorenade sediment

posted in: Aktuellt

Tematisk avdelning sediment/vatten arrangerar fyra frukostseminarierna nu i vår. Huvudfokus blir på PFAS, men även med ett internationellt inslag med fokus sediment.

Seminarierna genomförs på Teams under april och maj, med start på fredagen den 14 april 08:00. Varje tillfälle består av 25 minuters presentation följt av 5-10 minuters frågestund. Vi har inte satt någon begränsning på deltagarantal. Länk till presentationen skickas ut efter att anmälningstiden gått ut, dvs någon dag före seminariet ifråga genomförs.

Fredag 14 april 8:00-8:25 + max 10 min frågor
Innovativa metoder för att bestämma effekten av åtgärder av förorenade sediment
Espen Eek, NGI
Föredraget hålls på norska. 
Moderator: Lukas Mustajärvi, WSP
Espen berättar om resultat ifrån norska sedimentåtgärder.

  • Genomgång av målsättning med åtgärder av förorenade sediment och metoder för att mäta effekten av genomförda åtgärder
  • Exempel på mätning av effekter av åtgärderna genom traditionella mätningar och mätningar med mer innovativa metoder

Fredag 28 april 8:00-8:25 + max 10 min frågor
Svenskt vattens hantering av nya dricksvattenkriterier för PFAS/PFOS
Sandra Strandh, Svenskt Vatten AB
Moderator: Paul Jacobsson, Eurowater
Sandra berättar om de utmaningar som dricksvattenhanteringen i Sverige står inför med utgångspunkt i de kommande dricksvattenkriterier för PFAS/PFOS

Fredag 5 maj 8:00-8:25 + max 10 min frågor
PFAS-borttagning via aktivt kol – hur går det ihop?
Lutz Ahrens, SLU
Moderator: Malin Norin, Skanska
Lutz berättar om utmaningar med PFAS-borttagning ur dricksvatten. Aktivt kol är den vanligaste använda åtgärdsmetoden för PFAS borttagning. Det behövs alternativa kostnadseffektiva behandlingsmetoder för att dricksvattenproducenter ska klara riktlinjerna i nya europeiska och svenska dricksvattenvägledningar. Föredraget hålls på engelska.

Fredag 12 maj 8:00-8:25 + max 10 min frågor
Resultat och framtidsplaner inom regeringsuppdraget om PFAS
Michael Pettersson, SGI
Moderator: Henrik Bengtsson, SGI
Michael berättar om regeringsuppdraget om PFAS. Målsättningar, planerade forskningsprojekt mm.