Nu är Tuffos utlysning 2022 öppen

posted in: Aktuellt

SGI:s utvecklingsprogram Tuffo som delar ut medel till forskning för effektivare saneringsmetoder har nu öppnat årets utlysning. Från och med i år höjs den maximala stödnivån till 80 procent. Det kan innebära att det finns större utrymme också för ekonomiska aktörer (till exempel företag) att som medsökande i ett Tuffo-projekt kunna ta del av bidragsmedel. Utlysningens steg 1 stänger 8 december kl 15.00. Läs mer på SGI:s hemsida: www.sgi.se/tuffo