SGI – Ny vägledning om bakgrundshalter i sediment

posted in: Aktuellt

Statens geotekniska institut förklarar i en ny vägledning innebörden av begreppet bakgrundshalter i sediment och hur begreppet används i olika sammanhang. Till exempel vid inventering och utredning av förorenade sedimentområden.  Många föroreningar binder till partiklar som i vattenmiljöer förr eller senare … Read More

CL:AIRE – rapporter om naturlig nedbrytning

posted in: Aktuellt

CL:AIRE has just announced the publication of two new guidance documents that may be of interest to Renare Marks members. Each link below will take you to a separate page to learn more about the documents and where you will … Read More

EBH för nybörjare – EBH Portalen

posted in: Aktuellt

Efterbehandlingsportalen har gjort introduktionsvideos till de som är nya i branschen med förorenade områden. Du hittar alla videos och mer info via denna länk.

PFAS i byggeaffald

posted in: Aktuellt

Miljøstyrelsen har netop publiceret en undersøgelse af PFAS-forbindelser i udvalgte typer af byggeaffald. PFAS-forbindelser har gennem tiden været anvendt i en række produkter herunder byggematerialer. Byggematerialerne ender ofte som byggeaffald, når de fjernes fra en bygning i forbindelse med en … Read More

Stort antal potentiellt PFAS-förorenade områden i Sverige

posted in: Aktuellt

PRESSMEDDELANDE I Sverige finns närmare 90 000 identifierade områden där marken eller sedimenten är förorenade av miljögifter. En nyligen uppdaterad branschlista från Naturvårdsverket visar att många av dessa områden även kan vara förorenade av PFAS, som är mycket farliga ämnen. … Read More

Kan förorenade områden provtas bättre?

posted in: Aktuellt

Vid alla förorenade områden på land tas prover, bland annat för att bedöma risker för människa och miljö. Men hur provtagningarna planeras, utförs och kontrolleras varierar mellan olika projekt. I en ny rapport presenterar SGI ett angreppssätt som leder till … Read More

Stockholms Universitet söker provlokaler

posted in: Aktuellt

Mitt namn Sofi Jonsson och jag är Lektor vid Stockholms Universitet på Institutionen för Miljövetenskap.  Vi har nyligen fått medel från Naturvårdsverket (inom utlysningen Giftfria kretslopp) för forskningsprojektet Mobilitet och biologiskt upptag av giftiga metaller i kontaminerade jordar (ToxMet). Vi … Read More

Forskningsstudie om PFAS i biogödsel

posted in: Aktuellt

I ett forskningsprojekt vid Statens geotekniska institut har förekomsten av PFAS i biogödsel från biogasanläggningar där matavfall eller stallgödsel används som huvudråvara undersökts. Biogödsel kallas den restprodukt som bildas vid biogasproduktion och som idag används som gödningsmedel på svensk åkermark. … Read More

Renare Mark söker koordinator

posted in: Aktuellt, Lediga Jobb

Vi söker en ny koordinator som vill ta över stafettpinnen och tillsammans med styrelsen fortsätta att utveckla Nätverket Renare Marks verksamhet. Uppdraget är timarvoderat och startar i september/oktober 2024 och omfattas inledningsvis av en inskolningsperiod under hösten där du arbetar … Read More

1 2 3 4 18