Life Source workshop – Att rena grundvatten från PFAS

posted in: Aktuellt

En digital workshop på temat ”att rena grundvatten från PFAS” torsdagen 23 november kl 13.00-15.00. Workshopen arrangeras av forskare och entreprenörer verksamma inom projektet LIFE SOuRCE (https://life-source.se/). Projektets målsättning är att utveckla och testa två olika behandlingsmetoder (”treatment trains”) för … Read More

SGI Remiss om bakgrundshalter i sediment

posted in: Aktuellt

Remiss: Vägledning och kunskapsunderlag vid inventering och riskbedömning av förorenade sedimentområden – Bakgrundshalter i sediment Remissvaren ska ha inkommit till SGI senast den 25 september 2023 och skickas per e-post till sgi@sgi.se med kopia till ann-sofie.wernersson@sgi.se . I ämnesraden anges … Read More

Call for abstracts till Renare Mark och Nicoles workshop i oktober

posted in: Aktuellt

NICOLE and Nätverket Renare Mark are proud to present their inaugural joint workshop, dedicated to driving the future of brownfield development and fostering land stewardship across diverse industrial sectors including cities, real estate, transport infrastructure, and mining. This workshop aims to facilitate the … Read More

Uppdaterad modell för platsspecifika riktvärden

posted in: Aktuellt

Naturvårdsverket har 6 mars uppdaterat sin modell för platsspecifika riktvärden. Beräkningsverktyget har uppdaterats med förbättringar jämfört med tidigare verktyg utifrån synpunkter som inhämtats under den tid verktyget använts. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/riktvarden-for-fororenad-mark/ 

1 2 3 4 17