Forskningsstudie om PFAS i biogödsel

posted in: Aktuellt

I ett forskningsprojekt vid Statens geotekniska institut har förekomsten av PFAS i biogödsel från biogasanläggningar där matavfall eller stallgödsel används som huvudråvara undersökts. Biogödsel kallas den restprodukt som bildas vid biogasproduktion och som idag används som gödningsmedel på svensk åkermark. … Read More

Renare Mark söker koordinator

posted in: Aktuellt, Lediga Jobb

Vi söker en ny koordinator som vill ta över stafettpinnen och tillsammans med styrelsen fortsätta att utveckla Nätverket Renare Marks verksamhet. Uppdraget startar i september/oktober 2024 och omfattas inledningsvis av en inskolningsperiod under hösten där du arbetar tillsammans med nuvarande … Read More

Life Source workshop – Att rena grundvatten från PFAS

posted in: Aktuellt

En digital workshop på temat ”att rena grundvatten från PFAS” torsdagen 23 november kl 13.00-15.00. Workshopen arrangeras av forskare och entreprenörer verksamma inom projektet LIFE SOuRCE (https://life-source.se/). Projektets målsättning är att utveckla och testa två olika behandlingsmetoder (”treatment trains”) för … Read More

SGI Remiss om bakgrundshalter i sediment

posted in: Aktuellt

Remiss: Vägledning och kunskapsunderlag vid inventering och riskbedömning av förorenade sedimentområden – Bakgrundshalter i sediment Remissvaren ska ha inkommit till SGI senast den 25 september 2023 och skickas per e-post till sgi@sgi.se med kopia till ann-sofie.wernersson@sgi.se . I ämnesraden anges … Read More

1 2 3 4 18