SGI Remiss – Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden – Problembeskrivning, konceptuell modell och övergripande åtgärdsmål

posted in: Aktuellt

SGI önskar ta del av era synpunkter på ”Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden – Problembeskrivning, konceptuell modell och övergripande åtgärdsmål”. Rapporten har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag om förorenade sediment (RUFS) och är tänkt att ge stöd vid framtagande av problembeskrivning och konceptuella modeller samt formulering av övergripande åtgärdsmål för förorenade sedimentområden. Ni hittar remissen på SGI:s hemsida, https://www.sgi.se/sv/om-sgi/remisser/ 

Remissvaren behöver inkomma till SGI senast den 13 februari 2023. De skickas per epost till sgi@sgi.se och med kopia till ann-sofie.wernersson@sgi.se

Ange diarienumret (1.1-2212-1241) i ämnesraden. Detaljerade synpunkter lämnas helst som konkreta ändringsförslag direkt i word-filen.