Anna Karlsson, ordföranden i Region Väst

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Anna Karlsson. Annas sprudlande energi sprider lätt av sig till den som träffar henne. Med många strängar på sin lyra har hon nu också tagit sig an arbetet som ordförande i styrelsen för Nätverket Renare Mark Region Väst. Hon sitter också med i arrangörsgruppen för Vårmötet 2025.

När kom du i kontakt med Nätverket Renare Mark för första gången? Vad fångade ditt intresse?
Det var för nästan 20 år sedan när jag arbetade som miljöinspektör i Västerås stad med tillsyn på förorenade områden. Vi hade många spännande ärenden med bl a exploateringar där både vår kompetens men även miljökonsulternas, verksamhetsutövarnas samt juristernas kompetens samt förmåga till att samarbeta var en utmaning. Nätverket Renare Mark kom in som en enande kraft och gjorde att vi började prata med varandra och lära av varandra.

Varför har du valt att engagera dig som ordförande i Region Väst?
Jag har under hela mitt yrkesliv jobbat för samsyn och att vi tillsammans ska göra nytta. Jag tycker kompetensutveckling är en förutsättning för att vi alla ska göra ett bra jobb samt att vi ska nå miljömålet Giftfri miljö till 2050. Att få vara med och driva på det arbetet samt att möjliggöra seminarier, webbinarier samt studiebesök tillsammans med andra otroligt engagerade medlemmar känns toppen!

Vad fick dig att börja arbeta med förorenade områden?
Jag började arbeta som miljöinspektör 2000 i samband med att miljöbalken kom. Det första året hade jag tillsyn inom alla tillsynsområden men redan 2001 kom det första s k ”FO-ärendet”. Det var byggnationen av en gc-väg genom en fastighet där en fd avfallsanläggning legat. De som schaktade blev tyvärr sjuka och arbetet stoppades. Det genomfördes en ansvarsutredning samt drog igång som ett tillsynsärende. Spännande samt lärorikt! Efter det så kom det fler och fler ärenden, så efter några år arbetade jag uteslutande med förorenade områden.

Vad tycker du är roligast i ditt arbete?
Att träffa människor, göra nytta och få alla att arbeta mot ett gemensamt mål! Nu i och med mitt nya arbete som miljökonsult så ges jag möjlighet att hjälpa flera kommuner att komma igång med tillsyn inom förorenade områden, vilket är toppen!

Vad inspireras du av när det gäller ditt yrke?
Att ingen dag är den andra lik. Att det oftast inte finns något facit utan ”det beror på”. Det händer så mycket inom området hela tiden, så att man tillsammans får försöka lösa situationen som uppstår utifrån de förutsättningar man har.

Vad anser du är mest utmanande när det gäller arbetet med förorenade områden … nu och framåt?
Kommunerna, som har merparten av tillsynen inom förorenade områden, har en stor utmaning i att rekrytera samt behålla kompetens. Jag tror att mindre kommuner bör försöka samarbeta i större utsträckning inom framförallt förorenade områden, men även med t ex avfallsbrottslighet för att behålla kompetensen samt öka möjligheterna till samsyn, specialisering m.m.

Till sist…

Om du fick frågan från någon varför ska man välja att engagera sig i styrelsen i Region Väst, vad skulle du svara då?
Det ger så mycket positiv energi att få träffa så många härligt positiva drivande samt kunniga människor!

Vem är Anna? Jag är en tjej… som snart kvalar in som ”tant”… då jag fyller 50 år i september och som tycker om att umgås med vänner, familj samt mina två dvärgschnauzers Benny och Ralf.

Bor: För närvarande i Uddevalla på västkusten

Familj: Två utflugna döttrar Emmy och Tilde.

Utbildning:  Har gått det 4-åriga Miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Umeå Universitet samt har byggt på med flertalet kurser inom kompetensområdet.

Favoritmat: Mycket men kroppkakor är aldrig fel.

Gör helst på din lediga tid:  Åker på olika hundträffar samt promenader, går på stand-up, konserter men också bara njuter av en heldag på stranden.