Stockholms Universitet söker provlokaler

posted in: Aktuellt

Mitt namn Sofi Jonsson och jag är Lektor vid Stockholms Universitet på Institutionen för Miljövetenskap.  Vi har nyligen fått medel från Naturvårdsverket (inom utlysningen Giftfria kretslopp) för forskningsprojektet

Mobilitet och biologiskt upptag av giftiga metaller i kontaminerade jordar (ToxMet).

Vi letar nu efter lokaler som kan ge oss ett brett underlag för ”typiska” områden i Sverige och som även är av intresse för lokala myndigheter eller problemägare. Området kanske anses utgöra en stor risk för närliggande vatten, eller där behov av sanering diskuteras. De kriterier vi kommer använda oss för vid urval av lokal finns i det formulär som nu är öppet för anmälan av lokaler (se länk nedan)

I korthet bygger vårt projekt på att genomföra både standardierade lak och perkolations tester som redan idag tillämpas i riskbedömning i Sverige samt jämföra dessa tester med laboraotiva studier av metall mobilitet och exponering. De som får lokaler utvalda kommer givetvis få ta del av de resultat vi erhåller.

Anmälan av lokaler kan göras här (stänger 31 Mars)

Vi välkomnar även alla intressenter till vårt första ToxMet-webbinarium den 20 Mars kl 13.00. Under webbinariet kommer vi att presentera mer om vårt forskningsprogram och hur kommuner och andra intressenter kan medverka (vi räknar med att seminariet kommer ta ca 1 till 1.5 h beroende på antalet deltagare och frågor).

Join Zoom Meeting

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65974956158

Meeting ID: 659 7495 6158Passcode: ToxMet2024

Med vänlig hälsning

Sofi Jonsson
Associate Professor
Department of Environmental Science
Stockholm University