Forskningsstudie om PFAS i biogödsel

posted in: Aktuellt

I ett forskningsprojekt vid Statens geotekniska institut har förekomsten av PFAS i biogödsel från biogasanläggningar där matavfall eller stallgödsel används som huvudråvara undersökts.

Biogödsel kallas den restprodukt som bildas vid biogasproduktion och som idag används som gödningsmedel på svensk åkermark.

Länk till rapporten och mer information hittar du här.