SGI:s enkät: Hur använder du riskvärdering i arbetet med förorenade områden?

posted in: Aktuellt

SGI utför en enkätundersökning om hur riskvärderingar används i arbetet med förorenade områden. Vi genomför enkäten för att vi vill veta mer om hur olika branschaktörer ser på arbetet med riskvärdering när ett förorenat område ska åtgärdas, och så vill vi samla in synpunkter på SGI:s vägledning om riskvärdering. Resultaten kommer att användas för vårt vidare arbete med vägledning om riskvärdering. Enkäten vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med förorenade områden, till exempel inom tillsyn eller som konsulter, entreprenörer eller beställare.

Enkäten innehåller frågor med svarsalternativ samt möjlighet att skriva egna kommentarer. Vi vill gärna att du skriver egna kommentarer eftersom de är särskilt värdefulla för utvärderingen och vårt fortsatta arbete. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. Sista svarsdag är 15 juni.

SGI:s enkät om riskvärdering 2024