Intervju med Krister Honkonen

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Månadens intervju fortsätter Renare Mars 20-årstema med fokus på de personer som var med och startade upp Nätverket. Krister har arbetat med förorenade områden sedan 1997 och såg tidigt behovet av att dela och sprida kunskap inom området. Förutom att … Read More

Alternativa åtgärdsmetoder till schaktsaneringar?!

posted in: Nyhetsbrev

  För att inventera kunskapsbehovet och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet skickar SGI återkommande enkäter till EBH-branschen. SGI:s sjätte enkät skickades ut under våren 2021 med fördjupningsområdet alternativa åtgärdsmetoder till schaktsaneringar. Enkätsvaren visar att det i branschen finns kännedom om alternativa åtgärder … Read More

Sedimentundersökningar som ska lära oss mer

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

I regeringsuppdraget om förorenade sediment pågår just nu sedimentundersökningar i både sjöar, vattendrag och kustområden. Under sommaren 2021 har inledande hydroakustiska mätningar utförts och under hösten kommer prover att tas från norr till söder. Syftet med undersökningarna är att öka … Read More

Direkt från Alaskas guldfält …

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Ingegerd Ask kom direkt från ett spännande äventyr i Alaska, in i kärnan som sedan kom att bli Nätverket Renare Mark. Det som började som ett uppdrag i att skapa kontaktytor mellan olika intressenter inom förorenade områden, visade sig bli … Read More

1 2 3