KURSINBJUDAN: Sedimentundersökningar i kustområden och sjöar

posted in: Kurser och konferenser

 Tidpunkt: 21-22 augusti 2012 Plats: Stockholm/ Stockholms skärgård/Stockholm Många sedimentundersökningar som ligger som underlag för miljövårdsbeslut är undermåligt genomförda vad gäller planering, utförande, bearbetning och slutsatser. Prover har ofta tagits på erosions- och transportbottnar, proverna är alltför få, statistisk bearbetning … Read More

WASCON 2012 – 30 May–1 June – Gothenburg

posted in: Kurser och konferenser

– towards effective, durable and sustainable production and use of alternative materials in construction Invitation ISCOWA and SGI are pleased to invite you to WASCON 2012 – the 8th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with … Read More

Seminarium angående praxis på miljöområdet den 17 april

posted in: Kurser och konferenser

Seminariet innehåller redovisning av den miljörättsliga rättsutvecklingen efter 13 år med miljöbalken. Miljörättsjuristen Stefan Rubenson (tidigare chef för rättsenheten vid miljödepartementet och en av förgrundsfigurerna i lagstiftningsarbetet med miljöbalken samt medförfattare till Kommentaren till miljöbalken) och andra jurister vid advokatfirman … Read More

1 3 4 5 6 7 8