Seminarium angående praxis på miljöområdet den 17 april

posted in: Kurser och konferenser

Seminariet innehåller redovisning av den miljörättsliga rättsutvecklingen efter 13 år med miljöbalken. Miljörättsjuristen Stefan Rubenson (tidigare chef för rättsenheten vid miljödepartementet och en av förgrundsfigurerna i lagstiftningsarbetet med miljöbalken samt medförfattare till Kommentaren till miljöbalken) och andra jurister vid advokatfirman … Read More

1 3 4 5 6 7