Second workshop on geophysical measurements in waste management Malmö, 16-17 February, 2012

posted in: Kurser och konferenser

Denna Workshop samlar experter och branschkollegor som arbetar med och forskar kring geofysiska mätmetoder respektive avfallsfrågor, för en dag med presentationer och diskussioner som syftar till att genom att kombinera varandras kompetenser kommer vidare inom hantering och nyttiggörande av den resurs som avfall och deponier har förändrats till i dagens samhälle.  Tyngdpunkten kommer att ligga på jämförelser mellan de senaste framstegen inom geofysiska mätmetoder respektive avfallsforskning, kontrollprogram, monitorering och uppföljning av deponier, samt förståelse av deponiers inre processer.

Exempel och case studies från olika geofysiska mätningar på deponier och andra avfallsanläggningar är mycket välkomna.

En första workshop arrangerades i Malmö i november 2008 och samlade 45 deltagare från 6 olika länder. 18 olika forskningsprojekt presenterades, av vilka 5 st senare publicerades i den vetenskapliga tidskriften Waste and Resource Management, Vol 164, February 2011.

Denna workshop uppmanar intresserade forskare och branschkollegor att bidra med abstract inom någon av de tre kategorierna:

1. Förorening av grundvatten kring deponier
2. Deponiers inre nedbrytningsprocesser samt karaterisering av avfallstyp
3. Lab-, pilot-, eller fullskaleförsök, inklusive modellering

Priset är priset 150 Euro och anmälan görs till anneli.palm@tyrens.se

Program

Vi ses i Malmö i februari.