Förorenad mark – efterbehandlingsansvaret i dag (26 april)

posted in: Kurser och konferenser

Förorenad mark –   efterbehandlingsansvaret i dag (26 april)

Kursen arrangeras av JP     Utbildning. Föreläsare är Ulf Bjällås och Stefan Rubenson. Ulf Bjällås var     tidigare ordförande i Miljööverdomstolen och arbetar i dag som senior     konsult på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Stefan Rubenson var tidigare     chef för rättsenheten vid miljödepartementet och ansvarig för     lagstiftningsarbetet med miljöbalken. I dag arbetar han på Advokatfirman     Åberg & Co. Båda är medförfattare till Kommentaren till miljöbalken.     Kursen innehåller en genomgång av rättsområdet med det ansvar och de     begränsningar i ansvaret som gäller i dag. Kursen är uppdaterad med den     senaste utvecklingen inom såväl lagstiftningen som tillkommande nya     rättsfall.

Tid och plats:
torsdag den 26 april, kl. 9.15-12.15
JP Infonet Förlag AB
Mälartorget 19 i Stockholm
Anmälan, avgift m.m. http://www.jputbildning.se

  1. joe jersak
    |

    great seminar!