KURSINBJUDAN: Sedimentundersökningar i kustområden och sjöar

posted in: Kurser och konferenser

 Tidpunkt: 21-22 augusti 2012

Plats: Stockholm/ Stockholms skärgård/Stockholm

Många sedimentundersökningar som ligger som underlag för miljövårdsbeslut är undermåligt genomförda vad gäller planering, utförande, bearbetning och slutsatser. Prover har ofta tagits på erosions- och transportbottnar, proverna är alltför få, statistisk bearbetning saknas, primärdataredovisning saknas, alltför långtgående slutsatser dras på otillräckligt underlag etc.

Det finns platser kvar, så kontakta gärna arrangören trots att sista datum för intresseanmälan har passerat!

Läs hela inbjudan här (uppdaterad 120516)!