Vårmötet 2003

posted in: Arkiv2

Vårmötet 2003 i Solna blev en välbesökt tillställning med 253 anmälda deltagare varav nästan alla infann sig i Solna. Temat var ”Brownfield – återanvändning av förorenad mark”. Två intensiva dagar med föredrag och trevlig social samvaro gav förhoppningsvis både nya kontakter och idéer. Vi vill från styrelsens sida tacka alla för det engagemang som visas vid nätverkets konferenser. Det gör arbetet lättare med att organisera och planera kommande aktiviteter.

Under dagarna klarades också nätverkets andra årsstämma av med en del förändringar i styrelsen. Ny i styrelsen blir Thomas Liljedahl från Marksaneringscentrum Norr som ersätter Elke Myrhede som valt att avgå, samt Eva Larsson från Länsstyrelsen i Värmland som valdes in som suppleant.

Mark Elert från Kemakta har lagt ut bilder från Vårmötet på nätet. Klicka här.

Presentationer från konferensen finns nu utlagda som pdf-filer så att alla får en möjlighet att hämta hem det som var intressant. Allt material har lagts ut i form av åhörarkopior med 3 till 6 bilder per sida. Klicka på namnet för att öppna filen.

Program Vårmöte 2003 pdf-fil

Anders Svensson
Anita Oskarsson
Anna Ahlgren
Bertil Engdahl
Bertil Grundfeldt
R.M. Besemer
Börje Klingberg
Christer Egelstig
Dennis Lundqvist
Einar Schuch
Jens Nilheim
Kaarina Laakso
Kjell Färnkvist
Hans Kronberg Johanna Leback
Maria Mannisto
Mark Elert
Mårten Bengtsson
Mikael Stark
Mikael Teljstedt
Per Gullbring
Per Wellendorph
Rolf Forsmark
Thomas Persson
Tomas Nilsson
Åke Eriksson

Enkätsammanställning