Vårmöte 2008

posted in: Arkiv2

Vårmöte 2008 Kulturens hus, Luleå, 31 mars – 1 april Vårmötet 2008 – presentationer Program – slutlig version med abstracts och deltagarförteckning Artikel i Norrbottens-Kuriren 080401 A1: Nina Cromnier – Miljödepartementet A2: Erika Skogsjö – Naturvårdsverket B1: Björn Öhlander – LTU … Read More

Vårmöte 2005

posted in: Arkiv2

Vårmöte 2005 och forskarmöte ”Riskhantering av förorenad mark – Hur gör vi bra riskbedömningar – och får dem accepterade?” Forskarmöte i Umeå 15 mars. Plats: Umeå Universitet Vårmöte 2005 i Umeå 16-17 mars. Plats: Umeå Universitet Årsstämma i Nätverket Renare Mark … Read More

Markprocesser 2011

posted in: Arkiv2

Forskning om markprocesser med potentiell tillämpning inom förorenad mark Vilken forskning om markprocesser bedrivs idag? Hur bra är vi inom efterbehandlingsbranschen på att utnyttja resultaten i vårt arbete? På vilket sätt kan nya forskningsresultat påverka bedömningen av risker, och möjliga … Read More

MÖD 2010

posted in: Arkiv2

Prejudicerande domar om efterbehandling av förorenad mark har blivit klara i Miljööverdomstolen under året, med direkta konsekvenser för hela branschen. Hur påverkas Du i Ditt arbete av dessa domar? Nätverket Renare Mark bjuder in till en högaktuell workshop för att … Read More

Sediment 2010

posted in: Arkiv2

Workshop Förorenade Sediment 10 november 2010 i Göteborg Wworkshop på temat riskbedömning av förorenade sediment i samband med efterbehandling! Under förmiddagen kommer olika föredragshållare att ta upp aspekter som berör riskbedömning av förorenade sediment, i synnerhet relaterat till efterbehandling. Några … Read More

NORDROCS 2010

posted in: Arkiv2

Copenhagen  –  September 15 – 16, 2010 3rd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites Presentations from NORDROCS 2010 are available for download: Link Official website Sponsor letter – additional sponsors are most welcome!   Arranged by ATV Jord … Read More

Stugsundsudden 2010

posted in: Arkiv2

Nätverket Renare Mark arrangerade den 2 juni 2010 ett studiebesök och seminarium om nya grepp inom efterbehandling.   Plats: Stugsundsudden i Söderhamn med föreläsningar i Centrum för Flexibelt Lärande, Adress: Stora Järnvägsgatan 7, Söderhamn. Kontakt för arrangemanget var nätverkskoordinator:  peter.harms-ringdahl@geosigma.se Infoblad … Read More

1 2 3 4 5 6