Vårmöte 2010

posted in: Arkiv2

Hur genomför vi de hållbara saneringarna? 23-24 mars 2010 i Norrköping. Rubriker under konferensen: – Nya hjälpmedel – Utveckling av förorenade områden – Kulturlämningar i förorenade områden – Exempel på Green Remediation – Arbete pågår mot hållbar sanering – Debatt: … Read More

Temamöte 25 februari

Glöm inte att anmäla dig till temamöte via telefon och netviewer den 25 februari (se beskrivning nedan). Anmäl dig tillann-kristin.karlsson@wspgroup.se om du vill vara med på mötet. Riktvärden, gränsvärden, jämförvärden och bakgrundshalter i luft. Vilka riktvärden, gränsvärden och andra jämförvärden … Read More

Entreprenaden i fokus 2010

posted in: Arkiv2

Seminarium Entreprenaden i fokus   Presentationer från seminariedagen Marie Eriksson – Svevia Stephan Wrang – Swepro Björn Lindbom – SGU Stefan Mårtensson – JM Johanna Ågren – NCC Ida Axelsson – Swepro – När teori övergår till praktiska problem, föredrag … Read More

GoToMeeting

Eftersom nätverket Förorenade byggnader är ett rikstäckande nätverk kommer möten hållas regelbundet via telefon och GoToMeeting. Då kan alla följa med i en presentation framför datorn och diskutera med varandra på telefonmötet. Nästa möte blir den 7 oktober kl 10:00. … Read More

Skälighet och Riskvärdering 2009

posted in: Arkiv2

Seminarium om Skälighet och Riskvärdering – 26/11 i Göteborg Den 26 november 2009 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium i Göteborg om Skälighet och Riskvärdering i efterbehandlingsprojekt. Seminariet vill ge ökad kunskap om skälighet och riskvärdering i samband med förorenade … Read More

Vårmöte 2009

posted in: Arkiv2

24-25 mars 2009 vid Stockholms Universitet Temat för Vårmötet 2009 var Hållbar sanering.  Arrangemanget genomförs som ett samarbete med Naturvårdsverkets kunskapsprogram med samma namn, och erbjuder ett unikt tillfälle att få del av dess samlade resultat. Drygt 80.000 förorenade platser har … Read More

1 2 3 4 5 6