Åtgärdsmöjligheter för förorenade byggnader-2010

Vilka åtgärdsmöjligheter finns vid sanering och ombyggnation av förorenade byggnader? Vilka åtgärdstekniker finns och för vilka föroreningar och byggnadstyper fungerar dem? Vad är våra erfarenheter från t.ex. ventilerat golv, gastät bottenplatta, bilning, inkapsling m.m.? Hur säkerställer vi att förändringar i ventilationen är en långsiktig lösning? Vilka åtgärdsmöjligheter finns för att förändra ventilationen, skapa undertryck, övertryck och ventilera vissa delar i en byggnad som är förorenad?

Anmäl dig till ann-kristin.karlsson@wspgroup.se om du vill vara med. Mötet hålls vis telefon och netviewer, som är ett program som gör att du kan följa med i presentationer framför din dator. Du kan därmed vara med på mötet oavsett vilken ort som du befinner dig i.

Temamöte den 1 september kl 10 – Återanvändning av byggnadsmaterial och standarder

Den 1 september kl 10 har avdelningen Förorenade byggnader ett temamöte via telefon och netviewer. Anmäl dig till Ann-Kristin Karlsson om du vill vara med senast den 27 augusti. Temat denna gång är Återanvändning / återbruk av byggnadsmaterial. Vi kommer även att få en kort genomgång av Curt Linder från SIS om vilka standarder som finns som berör oss som arbetar med förorenade byggnader. Så här ser agendan för mötet ut:

10:00 – 10:10 Nyheter om förorenade byggnader
10:10 – 10:30 Curt Linder från SIS informerar om standarder och vi diskuterar standarder och certifieringar
10:30 – 10:35 Information om nytt utvecklingsprojekt om ”Resurssnål hantering av förorenat byggmaterial”
10:35 – 11:15 Diskussion om återanvändning / återbruk av byggnadsmaterial.

Förslag på diskussionsfrågor
När byggnader rivs kan vissa delar av byggnadsmaterialet återanvändas i t.ex. vägar, bullervallar m.m. Vilka krav bör myndigheter ställa på återanvändning? Vilka lagar och regler kan myndigheterna använda sig av för att ställa dessa krav? Varierar kraven i olika kommuner? Vilka rivningsmassor kan och vilka bör inte återanvändas? Hur bör undersökningar avseende lakbarhet, långsiktiga risker etc. utföras?