Vårmötet 2003

posted in: Arkiv2

Vårmötet 2003 i Solna blev en välbesökt tillställning med 253 anmälda deltagare varav nästan alla infann sig i Solna. Temat var ”Brownfield – återanvändning av förorenad mark”. Två intensiva dagar med föredrag och trevlig social samvaro gav förhoppningsvis både nya … Read More

Höstmötet 2002

posted in: Arkiv2

Höstmötet 2002 i Umeå är avklarat och 227 deltagare bidrog till att skapa en trevlig träff som förhoppningsvis har hjälpt till att skapa nya kontakter och väckt tankar och idéer inför framtiden. Ett särskilt tack riktas till Marksaneringscentrum Norr och Umeå … Read More

Vårmötet 2002

posted in: Arkiv2

Vårmötet 2002 hölls på Billingehus i Skövde. Omkring 230 deltagare lockades av temat ”Riskbedöming och riskvärdering av förorenade områden”. I samband med vårmötet hölls också den första föreningsstämman i nätverket där den första styrelsen valdes. Här nedan hittar du presentationer och … Read More

Höstmöte 2001

posted in: Arkiv2

Höstmötet 2001 på Lidingö var det första större arrangemanget i Nätverket Renare Mark. Drygt 130 deltagare samlades under två dagar kring temat ”Flaskhalsar i efterbehandlingen”. Här nedan hittar du program och några av föredragen från mötet. Program Höstmötet 2001 Jan-Erik … Read More

Höstmöte 2001

posted in: Arkiv2

Höstmötet 2001 på Lidingö var det första större arrangemanget i Nätverket Renare Mark. Drygt 130 deltagare samlades under två dagar kring temat ”Flaskhalsar i efterbehandlingen”. Här nedan hittar du program och några av föredragen från mötet. Program Höstmötet 2001 Jan-Erik … Read More

1 3 4 5 6