Protokoll från nätverksmöten 1 december 2010 och 1 september 2010

Nätverksmötet den 1 december 2010 handlade om Åtgärdsmöjligheter för förorenade byggnader. Läs protokollet här: Länk
Nätverksmötet den 1 september 2010 handlade om återbruk och återvinning av förorenat byggnadsmaterial. Läs protokollet här: Länk