Forskningsprojekt om åtgärdstekniker för PFAS

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Under året har en rad olika aktiviteter genomförts inom SGI:s regeringsuppdrag för PFAS (RU PFAS). För att minska spridningen av PFAS har SGI tillsammans med en rad andra myndigheter, däribland Naturvårdsverket, fått särskilt utpekade regeringsuppdrag. SGI ska under perioden 2022–2024 … Read More

Träffa Lutz Ahrens

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad stiftar vi närmare bekantskap Lutz Ahrens som är ny styrelsemedlem i Renare Marks styrelse. Lutz valdes in i styrelsen i våras. När valberedningen föreslår nya ledarmöten är det en viktig uppgift för dem att se till att medlemmarnas … Read More

Intervju med Anna Kruger

posted in: Intervjuer

Den här månaden stiftar vi bekantskap med Anna Kruger, en rutinerad och mycket uppskattad ledamot i Renare Marks styrelse. Förutom engagemanget i Nätverket Renare Mark jobbar Anna på Västerås stad som Markmiljöspecialist hos Teknik och fastighetsförvaltningen.   Anna, du har … Read More

Intervju med David Hagerberg

posted in: Intervjuer

Hur kom du i kontakt med förorenade områden första gången? Att där kan finnas föroreningar i mark och vatten har man väl alltid haft med sig. Första gången jag tänkte mig att arbeta med det var när jag läste min … Read More

Intervju med Martin Palmqvist

posted in: Intervjuer

Den här månaden träffar vi en ny medlem i Nätverket Renare Mark. Välkommen till nätverket Martin Palmqvist på EnviFix! Martin har arbetat med förorenade områden i tre år och doktorerade innan dess i oorganisk kemi på Sveriges Lantbruksuniversitet. I år … Read More

Tuffo beviljar bidrag till fyra nya forskningsprojekt

posted in: Artiklar

Fyra projekt har beviljats medel inom SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram Tuffo, utlysning 2021. De beviljade bidragen uppgår till drygt 8 miljoner kronor. Projekten som beviljats medel utgörs av tre fullskalestudier som ska pågå i tre år samt en ettårig förstudie. … Read More

1 2 3 4 6