Intervju med Max Melin-Hjort

posted in: Intervjuer

Den här månaden gör vi ett besök på Naturvårdsverket och träffar Max Melin-Hjort som är handläggare på förorenade områdesenheten. Max arbetar med vägledning och statlig finansiering inom förorenade områden samt samordning av den Nationella tillsynsstrategin. Det är andra året som … Read More

Extra fokus på PFAS-förorenade områden

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

I slutet av förra året fick SGI tillsammans med en rad andra myndigheter ett särskilt regeringsuppdrag om PFAS. SGI kommer därför att under perioden 2022–2024 satsa extra mycket på forskning och kunskapsspridning rörande undersökningar, utredningar och åtgärder av PFAS-förorenade områden. … Read More

”Renasediment.se”

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Inom det gemensamma regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment lanseras nu webben ”Renasediment.se”- en sida för alla som deltar eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment. Genom Renasediment.se vill regeringsuppdraget kunna förse alla som … Read More

Intervju med Krister Honkonen

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Månadens intervju fortsätter Renare Mars 20-årstema med fokus på de personer som var med och startade upp Nätverket. Krister har arbetat med förorenade områden sedan 1997 och såg tidigt behovet av att dela och sprida kunskap inom området. Förutom att … Read More

1 2 3 4 5