Vill du bli nästa koordinator för Renare Mark?

posted in: Artiklar

Nu letar vi efter Nätverkets nästa koordinator. Vill du få chansen att vara med och utveckla Renare Mark och tillsammans med kompetenta och trevliga branschkollegor anordna seminarier och konferenser? Tycker du precis som vi, att nätverkande är både fantastiskt roligt … Read More

Krav på miljöprestanda vid efterbehandlingsåtgärder

posted in: Artiklar

Villkor om miljökrav i bidragsbeslut Från och med 2020 ställer Naturvårdverket villkor om att generella krav på miljöprestanda ska tillämpas vid åtgärder som finansieras via sakanslaget för efterbehandling av förorenade områden 1:4. Antingen genom att kraven ställs gentemot entreprenör vid … Read More

Satsning på ökad kunskap om förorenade sediment

posted in: Aktuellt, Artiklar

För att förbättra vattenmiljön i sjöar, vattendrag och kustområden har regeringen gett i uppdrag till svenska miljömyndigheter att utveckla arbetet med förorenade sediment. Naturvårdsverket, SGU, SGI, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna kommer därför under de närmsta två åren ta fram … Read More

Riskvärdering och prioritering

posted in: Artiklar

Den 28 november höll Renare Mark ett lyckat seminarium i ett snöigt och väldigt vackert Umeå. 45 deltagare var på plats för att lyssna till många bra och intressanta föredrag. Moderator för dagen var Ylva Persson från Trafikverket. Första talaren … Read More

Möt Volker Kelm och Tove Skärblom

posted in: Artiklar, Styrelsen

Volker KelmVolker Kelm 1983 läste jag först kemi men kom så småningom in i geovetenskapen som jag tog examen i 1989 Efter ett års arbete som frilansande konsult lämnade jag området till förmån för kvalitets- och automatiseringsarbete inom metallindustrin. Sedan … Read More

1 2