Intervju med Hanna Hartmann

posted in: Artiklar, Intervjuer, Nyhetsbrev

Hanna Hartmann, föreningens energiknippe och glädjespridare, kliver av rollen som Nätverkets koordinator vid årets slut. I denna intervju kan vi läsa vad hon har att berätta om den tiden som varit, vilka erfarenheter hon har fått och vilka utmaningar hon … Read More

Intervjuv med byggledare Andreas Cohen

posted in: Artiklar, Intervjuer

Andreas Cohen har sedan 2016 varit byggledare för Sveriges största statligt finansierade efterbehandlingsprojekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng som lider mot sitt slutförande. De sista insatserna genom täckning av kvarvarande svårmuddrade sediment avslutades nu i somras. Vad arbetar du med? Jag … Read More

Intervju med Trafikverkets Zara Isaksson

posted in: Artiklar

Kan du berätta lite om din roll som nationell samordnare på Trafikverket? Befattningen är ny för mig och för Trafikverket sedan årsskiftet och vi håller på att hitta formerna. Tanken är att jag ska se till att vi har arbetssätt … Read More

Möt Carolina Ersson och Lijana Gottby

posted in: Vårmöte

Carolina Ersson Du representerar SGI och detta är ditt första vårmöte som du är med och anordnar. Har det varit kul att vara med och planera en sådan stor konferens? Vad har du för förväntningar på vårmötet? Det har varit … Read More

1 2 3