Tuffo-miljoner till forskning inom Förorenade områden

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Fem projekt har tillsammans beviljats över 11 miljoner kronor inom SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram Tuffo, utlysning 2022. 

Projekten utgörs av fyra fullskalestudier och en förstudie som handlar om att utveckla och verifiera innovativa metoder för sanering av föroreningar i mark och sediment. Utöver beviljade bidragsmedel från SGI medfinansieras projekten med minst 20% av samverkanspartners . Projekten som fått medel ska bland annat undersöka potentialen i en behandlingsteknik med tvättad aska för PFAS-förorenad jord och funktionen av en reaktiv barriär vid täckning av sediment förorenade med flamskyddsmedel.  Mer information.