Ny webbsida hos Naturvårdsverket gällande avhjälpande av föroreningsskada (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Ny webbsida hos Naturvårdsverket gällande avhjälpande av föroreningsskada

Naturvårdsverkets arbete med att utveckla vägledning och webbsidor inom förorenade områden går vidare. Nu har Naturvårdsverket publicerat en ny webbsida som heter ”Avhjälpande av föroreningsskada”. Sidan beskriver översiktligt processen vid en föroreningsskada för att tillsynsmyndigheten ska kunna avgöra huruvida ett område är så förorenat att riskerna för miljö och hälsa är oacceptabla och därför motiverar åtgärder. Den nya sida hittas via ingången från vägledningssidan: Att välja efterbehandlingsåtgärd (naturvardsverket.se)