Statsbidrag för verifierande fältprovtagning för PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Statsbidrag för verifierande fältprovtagning för PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden

Nu är det klart att länsstyrelsen kan söka bidrag hos Naturvårdsverket för verifierande fältprovtagning för PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden. Den bidragsfinansierade fältprovtagningen ska vara en begränsad provtagning för att verifiera förorening, det vill säga att det inte ska vara en avgränsning av förorening.

Ansökan ska endast omfatta kostnader som bedöms nödvändiga för att verifiera förorening vid ett PFAS-förorenat område och/eller ett förorenat sedimentområde, detta inkluderar även att ta fram provtagningsplan, genomföra fältprovtagning, sammanställa och göra en enklare bedömning av provtagningsresultatet. Länsstyrelsens eget arbete med tolkning, utvärdering och redovisning utifrån fältprovtagningen är inte bidragsberättigat.

Ansökningstider:

  • Ansökan om statsbidrag för genomförande under 2023 görs löpande.
  • Ansökan om statsbidrag för 2024 och 2025 skickas in senast 15 september 2023.

Följande webbsida är uppdaterad med kort information om ansökan om statsbidrag för verifierande fältprovtagning samt ansökningsmallar: Sanering av förorenade områden (naturvardsverket.se)