Ny vägledning från Naturvårdsverket om massor (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Ny vägledning från Naturvårdsverket om massor

Nu finns Naturvårdsverkets nya vägledning om ”tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor” ute: Masshantering och användning av massor i anläggningsarbete (naturvardsverket.se).

Synpunkter kan lämnas till Naturvårdsverket tom den 2 oktober. Länk till remissen: Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten (naturvardsverket.se)