Erfarenheter från efterbehandlingsprojekt efterfrågas (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Erfarenheter från efterbehandlingsprojekt
Statligt finansierade efterbehandlingsåtgärder ska slutredovisas till Naturvårdsverket. I det ingår att redogöra för erfarenheter och lärdomar från projektet. Många av dem finns nu samlade som stöd för framtida projekt. Erfarenheterna kan hjälpa framtida projekt att lyckas bättre och är därför viktiga att dela med sig av. Har du erfarenheter att dela med dig av? Läs mer här.