Bidraget för flytt av skrotbilar är underutnyttjat (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Bidraget för flytt av skrotbilar är underutnyttjat

Naturvårdsverket påminner här om att bidrag via 1:4-anslaget för att flytta skrotbilar är underutnyttjat och det finns mycket medel tillgängligt för ändamålet. Ansökan görs härifrån: Flyttning av fordonsvrak (naturvardsverket.se)