Nytt förslag på markdirektiv för EU (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Den 5 juli planerar EU-kommissionen att presentera sitt nya förslag på ett markdirektiv för Europa.

Syftet med direktivet är att stärka skyddet av mark och jord och målsättningen är att all mark i Europa ska vara frisk och motståndskraftig år 2050. Förslaget förväntas bland annat omfatta åtgärder inom hållbar markförvaltning och övervakning av mark. Medlemsstaterna kommer sannolikt även att behöva upprätta register över potentiellt förorenade områden och rapportera till EU hur arbetet framskrider. Naturvårdsverket bevakar och informerar allteftersom arbetet fortskrider.