7 viktiga skäl att arbeta strategiskt med förorenade områden!

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Att utreda och åtgärda förorenade områden är ett viktigt arbete för att uppfylla miljömålet Giftfri miljö och konkret bidra till en bättre miljö och hälsa. Kommunerna har en nyckelroll för att lyckas med detta genom tillsyn, fysisk planering, huvudmannaskap vid statlig finansiering eller som verksamhetsutövare.

En framgångsfaktor för kommunernas arbete med förorenade områden är ett strategiskt, effektivt och resursstarkt angreppssätt som är väl politiskt förankrat. Länsstyrelserna har tidigare informerat och väglett om det så kallade Strategipaketet som är ett stöd till kommuner för att komma igång med och utveckla ett strategiskt arbete med förorenade områden. Resursfrågan lyfts ofta som ett hinder för att komma vidare och om det ska tillskapas eller omfördelas resurser så behöver budskapet om vikten av att arbeta strategiskt nå fram till politiker och andra beslutsfattare. Länsstyrelsernas nationella samverkansgrupp för tillsynsvägledning inom förorenade områden har därför tagit fram en kort film riktad just till politiker och beslutsfattare där vi belyser en dryg handfull skäl till att arbeta strategiskt med förorenade områden.

Även om den primära målgruppen är kommunerna så kan flera av skälen lika gärna gälla för att ta tag i arbetet med förorenade områden för såväl andra myndigheter som branschen i övrigt.

Filmen hittar ni på www.ebhportalen.se eller på videotjänsten Vimeo: vanlig version respektive syntolkad version.

Författare: Klas Köhler, Länsstyrelsernas tillsynssamordnare förorenade områden