Naturvårdsverkets Fördelningsplan för EBH 2023

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Naturvårdsverkets Fördelningsplan för EBH 2023 är nu färdigställd och finns publicerad på Naturvårdsverkets webbsida Nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador.  Du hittar planen under rubriken ”Fördelningsplan och arbetsplan” i den blå rutan Dokument.

Fördelningsplanen är ett kortfattat dokument på några sidor som uppdateras första kvartalet varje år. I det anger Naturvårdsverket inriktningen för det statligt finansierade arbetet med avhjälpande av föroreningsskador under 2023 men ger också en översikt över arbetet de tre kommande åren. Här framgår budgeterade belopp från det statliga 1:4-anslagets anslagspost 1 för åtgärder, utredningar, tillsynsprojekt, mm. Naturvårdsverket beskriver också regeringsuppdrag och andra typer av satsningar som kopplar till anslaget.