LIFE SOuRCE – rening av PFAS-förorenat grundvatten

Forskare på SGI och SLU deltar i ett teknikutvecklingsprojekt där olika metoder för att rena grundvatten förorenat med PFAS testas. Projektet kommer att pågå under fyra år och finansieras av EU:s LIFE-program.

Inom projektet kommer den så kallade SAFF-tekniken att utvärderas, dels i kombination med jonbytarteknik, dels i kombination med en växtbädd av Salix. I SAFF-tekniken anrikas och avskiljs PFAS med hjälp av luft som leds genom det uppumpade grundvattnet. Koncentratet av PFAS som avskiljs med hjälp av SAFF-tekniken kommer att destrueras genom elektrokemisk oxidation med hjälp av bordopade diamant­elektroder. Reningssystemen kommer att demonstreras och utvärderas på såväl en svensk som en spansk lokal. I Sverige är Uppsalas deponi, Hovgården testlokal och Uppsala Vatten och Avfall AB är en viktig partner i projektet.

SGI deltar i utvecklingsarbetet, men har också huvudansvaret för att ta fram vägledningsmaterial och sprida kunskap och erfarenheter från projektet. Projektet koordineras av det spanska forskningsinstitutet Eurecat och är ett samarbete med bland andra tre svenska företag, Envytech Solutions AB, Laqua Treatment AB och Nova Diamant AB.

Läs mer om projektet på www.life-source.se

Vill du lämna synpunkter till projektet?

Just nu genomför LIFE-SOuRCE en enkätundersökning. Genom att delta hjälper du LIFE-SOuRCE att bättre utforma projektet och täcka fler intressenters behov. Klicka här för att delta i undersökningen!

/LIFE SOuRCE konsortium