”Renasediment.se”

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Inom det gemensamma regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment lanseras nu webben ”Renasediment.se”- en sida för alla som deltar eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment.

Genom Renasediment.se vill regeringsuppdraget kunna förse alla som är intresserade av- och deltar i arbetet med att åtgärda förorenade sediment med både kunskap, fakta och verktyg för en effektivare hantering av förorenade sediment. Utöver den kunskap och de verktyg som redan finns på plats så kommer man inom regeringsuppdraget kontinuerligt att publicera resultat, den pågående miljömålsrådsåtgärden och andra nyheter på området.

Men ett framgångsrikt arbete kommer att kräva fortsatt utveckling och behov av ny kunskap!

Genom denna sida vill regeringsuppdraget därför också uppmuntra alla som deltar i sedimentarbetet att bidra i den fortsatta utvecklingen på området. Så välkommen in på sidan och anslut gärna till vårt branschnätverk. Har du tankar, idéer, om du saknar information eller något som du skulle vilja se mer av hör gärna av dig via webbformuläret som finns på ”renasediment.se”.

”Renasediment.se” är en del av resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet inom regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för åtgärder av förorenade sediment (RUFS), och ingår som en del i den nationella kunskapsplattform som tas fram. Regeringsuppdraget ska slutredovisas i januari 2023 och i den delredovisning som lämnades in i januari 2022  du kan läsa mer om uppdraget och fortsatt arbete.