Extra fokus på PFAS-förorenade områden

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

I slutet av förra året fick SGI tillsammans med en rad andra myndigheter ett särskilt regeringsuppdrag om PFAS.

SGI kommer därför att under perioden 2022–2024 satsa extra mycket på forskning och kunskapsspridning rörande undersökningar, utredningar och åtgärder av PFAS-förorenade områden. Uppdraget omfattar också laboratorie- och pilotprojekt för undersökning och åtgärd av statligt ägda områden som förorenats av PFAS.

Regeringsuppdraget kommer att genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, SGU samt och statliga myndigheter. Detta gäller särsklit pilotprojekten. Syftet med uppdraget är bland annat att stärka kunskapen om PFAS-förorenade områden samt att utveckla lämpliga åtgärdsmetoder för sanering.

Målsättningen är att tillsammans med Naturvårdsverket och SGU starta upp åtgärds-inriktade studier i laboratorieskala under 2022 samt i pilot- och fältskala under 2023.

Regeringsuppdraget ger oss också möjlighet att rekrytera ytterligare någon/några medarbetare till SGI. Så håll utkik efter våra platsannonser.