Studenter, se hit!

posted in: Aktuellt

Nu har Du som student chansen att få ett stipendium om 15 000 kr av Nätverket Renare Mark för bästa examensarbete 2021.
Arbetet ska ha en direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling, och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv. Utöver en prissumma får vinnaren presentera sitt examensarbete på Vårmötet 2022 inför mer än 500 branschkollegor. Bidragen kan inlämnas av institution, företag eller författarna själva. Läs mer här!

 

Studentplatser till Vårmötet 2022
Nätverket Renare Mark erbjuder 15 gratis studentplatser för Vårmötet i Malmö. I år är temat ”På god väg”. Vi gör en tillbakablick på branschens utveckling de senaste 20 åren; historiska avtryck, aktuella  frågeställningar och försöker identifiera framtida utmaningar. Det kommer också att finnas en forskningssession i en egen sal.  Intresserade studenter kan kontakta therese.steinholtz@empirikon.se både om de har frågor eller om de vill anmäla sitt intresse för en studentplats. Mer info om Vårmötet finns här!