EU-LIFE finansierar nytt projekt om PFAS-rening med ytaktiv skumfraktionering

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Forskare på SGI och SLU deltar i ett teknikutvecklingsprojekt där olika tekniker för att rena grundvatten förorenat med PFAS testas.

Projektet med titeln ”Demonstration and evaluation of sustainable on-site remediation technologies for PFAS-contaminated groundwater” kommer att pågå under fyra år, med start i september 2021, och finansieras av EU:s LIFE-program.

Projektet koordineras av det spanska forskningsinstitutet Eurecat och är ett samarbete med bland andra tre svenska företag, EnvyTech Solutions AB, Laqua Treatment AB och Nova Diamant AB.

Inom projektet kommer den så kallade SAFF- (Surface Active Foam Fractionation) tekniken att utvärderas, dels i kombination med jonbytesteknik, dels i kombination med en växtbädd av Salix. I SAFF-tekniken avskiljs och anrikas PFAS-föreningarna med hjälp av luft som leds genom det uppumpade grundvattnet. Det koncentrat av PFAS-föreningar som uppstår i processen kommer att destrueras genom elektrokemisk oxidation med hjälp av bordopade diamantelektroder. Reningssystemen kommer att testas på såväl en svensk som en spansk lokal. I Sverige är Uppsalas deponi, Hovgården testlokal och Uppsala Vatten och Avfall AB är en viktig partner i projektet. SGI kommer bland annat att ha huvudansvaret för att ta fram vägledningsmaterial och sprida kunskap och erfarenheter från projektet.