SOILveR, ett EU-nätverk med jord och markfrågor i fokus!

posted in: Aktuellt, Artiklar

På vår hemsida har vi under våren lagt upp information om SOILveR Coffee Break. Vad är detta för något? Jag, koordinator för Nätverket Renare Mark, träffade Yvonne Ohlsson, SGI, över ett teamsmöte för att få veta mer. I rollen som forskningssamordnare för förorenade områden och sediment med fokus på europeiska samarbeten är Yvonne aktiv i styrgruppen för SOILveR. Hennes roll är att vara med och utveckla nätverket och bidra till ökat kunskapsutbyte inom branschen.

Yvonne berättar att frågeställningar kring jord och mark, som är viktiga och hotade naturresurser, ofta drunknar i bruset av många andra stora övergripande samhällsutmaningar. Det har bland annat länge saknats större forskningssatsningar med fokus på jord och förorenade områden, liknande de som finns för vatten och klimat. Även jord- och markfrågor förtjänar sitt eget fokus! För att, åtminstone i viss grad, fylla den luckan bildades 2018 nätverket SOlLveR. Nätverket har sitt ursprung i tidigare forskningsfinansiären SNOWMAN och EU-projektet Inspiration, som utvecklat en europeisk forskningsagenda kring jord- och markfrågor.

Syftet med det nya nätverket SOILveR var dels att finansiera forskning, dels att bidra till bättre förutsättningar för kunskapsutbyte och kunskapsspridning över landsgränserna i EU. Tanken är en långsiktig samverkansplattform där intresserade kan samlas kring gemensamma frågeställningar för såväl utlysningar av forskningsmedel som utbyten av kunskap och erfarenheter. Ofta ser problemen ut på liknade sätt i våra länder, även om förutsättningarna kan vara olika, så varför inte samlas och använda resurser och kunskap tillsammans?

Nätverket riktar sig till alla som är intresserade av frågor kopplade till jord och förorenade områden, och ett utbyte av kunskap över landsgränser. Organisationer kan vara medlemmar som forskningsfinansiär eller genom intresse i just kunskapsutbyten, men det går också bra att som enskild person delta vid SOILveR Coffee Break, återkommande kortare webbinarium, med gratis deltagande. Vid SOILveR Coffee Break presenteras och diskuteras aktuell forskning, policy mm och till exempel nya utredningsverktyg och behandlingsmetoder presenteras. Styrgruppen samlar idéer från sina medlemmar och andra och lägger till i agendan. Vid det senaste webbinariet var faktiskt deltagarantalet från Sverige stort!

SOILveRs hemsida hittar du vad som är på gång. Anmälan till Coffee Break sprids bla. via Nätverket Renare Marks hemsida och nyhetsbrev.