Behöver analysen PAH-16 utökas med fler ämnen?

posted in: Aktuellt, Artiklar

Forskare från Örebro universitet, SGI och SLU har i en fallstudie på jord från ett området som förorenat av bl a PAH kartlagt ytterligare 12 ämnen som särskilt intressanta att undersöka vidare vid en prioritering av ämnen som bör inkluderas i en eventuell framtida screeninganalys.

Polyaromatiska ämnen är en grupp som består av hundratals olika föreningar, vilka kan vara skadliga både för människan och miljön, men som i branschen hittills representerats av de 16 ämnen som ingår i analysen PAH-16.

För att i framtiden kunna göra säkrare riskbedömningar inom områden med denna typ av förorening uppskattar forskargruppen att cirka 90 ämnen kan behöva analyseras för att bättre avspegla den samlade toxiciteten. I tidigare liknande studier har 70-80 andra ämnen identifierats som intressanta. Ett alternativ skulle kunna vara att tillämpa biotester mer generellt vid undersökningar.

Mer forskning behövs dock oavsett analysval innan en branschutveckling kan ske. Mer om den aktuella forskningsstudien kan du läsa här eller direkt i den vetenskapliga artikeln som nyligen publicerades med fri tillgång (open access) i Environmental Pollution.