Elke Myrhede, en i gänget som var med från början!

posted in: Artiklar, Intervjuer, Nyhetsbrev

Ingen har väl missat att vårt nätverk firar 20 år i år. Elke Myrhede är en av eldsjälarna som var med då allt startade. Hon har fortsatt att vara delaktig både som föreläsare och som deltagare i nätverkets olika evenemang. Hur började resan och vad är det som får henne att fortsätta vara intresserad och aktiv? 

Hur började tankarna om ett nätverk för 20 år sedan?
Jag utgår från min historia, mina kollegor i starten har nog sina egna varianter. Jag jobbade på SGI på den tiden och vi hade ett projekt där vi skulle titta på hur kvaliteten i våra efterbehandlingsprojekt skulle kunna förbättras. En av dessa punkter var att det inte fanns någon mötespunkt för alla i branschen. Tillsynsmyndigheterna hade ett nätverk men vi andra i branschen stod utanför och andra frågor än tillsynsfrågor behövde ett forum. SGF fanns ju men den föreningen riktade sig framförallt till geotekniker och hade ett dyrt medlemskap som många fick betala privat,  även för oss som jobbade på SGI på den tiden. Coldrem hade en avslutningsworkshop i Sigtuna med bra föredrag och många deltagare på plats. Det var högt i tak och stämningen var bubblande. I en kaffekö var vi några som tyckte att det var så här det skulle vara och att det fanns ett behov av fler sådana här träffar. Vi drog in några fler i idén att starta ett nätverk och bestämde att vi skulle träffas några veckor senare i Linköping på SGI. I och med SGIs kvalitetsprojekt visste jag att jag hade min arbetsgivares välsignelse och det visade sig att SGI också var beredda att bidra med ett startkapital. Med det i ryggen frågade vi även SGU och Naturvårdsverket om de också ville bidra och de ville ju inte vara sämre, så helt plötsligt hade vi sammanlagt 200 000 kr i startkapital! Vi startade med ett höstmöte i Stockholm som blev mycket större än vi förväntat oss. Vi i styrelsen gjorde allt själva. Under det andra mötet Vårmötet i Skövde kom fler än 200 deltagare på ett två dagarsmöte. Då gjorde vi också allt själva . Efter det mötet insåg vi att vi behövde ta arrangörshjälp.

Vad var det som fick dig att engagera dig?
Jag älskar samverkan och att utveckla branschen. Att lära mig nya saker och samtidigt lära känna nya människor. Jag fick en massa positiv energi under en i övrigt tuff tid på arbetsplatsen. Det var ett fantastiskt gäng att jobba med. Vi hade högt i tak många idéer och hade roligt. Det var en underbar tid.

Är nätverket idag vad du önskade när ni startade?
I stort sett ja. Det är en mötesplats för alla i branschen verkligen och det var syftet. Det skulle inte heller vara ett stort insteg att ta sig in (låg medlemsavgift). Och att man inte får sitta i evigheter i styrelsen gör att det hela tiden kommer in nya fräscha krafter. Jag tycker också det är bra att vi lyckades få en stabil ekonomi, vilket gör att man vågar göra saker och köpa in timmar för allt arbete som ska göras i ett nätverk. Men framförallt blev det ett nätverk där erfarenheter och ny kunskap förmedlas och diskuteras.

Vad tycker du har utvecklats?
Formen för mötena har utvecklats och utställningen var inte så stor i början. Webbinarier är ju nytt sedan några år tillbaka men jag hoppas att de i framtiden endast utgör ett komplement till de fysiska mötena. Jag hoppas att workshops med diskussioner kommer tillbaka . Det har varit dåligt med det på senare tid. Paneldebatter ersätter inte en workshop där man sitter i grupper och vrider och vänder på frågor.

När det kommer till din yrkesroll, hur ser en arbetsdag ut för dig?
Jag jobbar numera som projektledare av miljöprojekt på Norrköpings kommuns samhällsbyggnadskontors projektenhet. Det är vi som anlägger allmän plats och gator i kommunen. Jag jobbar som delprojektledare avseende markmiljöfrågor i Inre hamnen som är det största stadsomvandlingsprojektet i Norrköping i modern tid. I Inre hamnen låg Norrköpings gasverk och kolhamn som har inneburit kraftiga föroreningar i marken. Mitt jobb som projektledare är att se till att marken ska kunna användas till bostäder, ta fram underlag för projektering, anmälningar avseende avhjälpandeåtgärd, förfrågningsunderlag etc. Min arbetsdag kan vara att upphandla konsulter och entreprenörer, medverka på byggmöten, hantera entreprenadjuridiska frågor etc. En stor del av min arbetsdag innebär möten, platsbesök och granskning av rapporter och fakturor.

Vad inspirerar dig till att fortfarande vara aktiv och arbeta med förorenade områden?
Att bidra till en bättre värld med en god miljö. Att se till att marken renas effektivt så att vi kan använda våra resurser så optimalt som möjligt. Jag önskar att vi ska åtgärda risker med föroreningar i marken istället för föroreningshalter som alltför ofta sker i dag. Att sanera halter leder ofta till schaktsanering som belastar våra vägar, bidrar till utsläpp av klimatgaser samt andra luftföroreningar och flyttar föroreningarna till en annan plats samt att vi måste bryta mer berg för att återfylla schakterna. Det i sin tur leder till att vi behöver underhålla våra vägar oftare och bygga fler lastbilar etc. Riskbedömningar borde baseras på mätning av exponering och spridning. Vi behöver bättre metoder helt enkelt.

Till sist…Vad önskar du att nätverket är i framtiden?
Relevant för branschen. Jag tycker att nätverket har bra verksamhet och att det följer med i utvecklingen. Det hoppas jag att vi gör i fortsättningen också. Keep up the good work!

 

Vem är Elke: Elke har jobbat med markföroreningar sedan 1989 i konsultföretag (Terratema, GeoInnova, Vectura och Sweco) och på SGI. Idag på Norrköpings kommun. Vid starten av nätverket var Elke Kassör och när hon lämnade det uppdraget hade Renare Mark 1 miljon i kassan. Elke var också den första som lämnade den nationella styrelsen för att få in kontinuitet så att inte alla skulle sluta samtidigt. Istället startade hon det första regionala nätverket region Öst. Elke och Lisa tog också fram förslag till nätverkets stadgar. Och reglerna om hur länge man får sitta i styrelsen kom från stadgarna i föräldrakooperativet Barnens Verkstad där Elkes söner hade sitt dagis. I övrigt utgjorde SGF:s stadgar till stora delar förlaga till Renare Marks stadgar.

Utbildning: Geolog med kemiintresse
Bor: Motala i ett hundraårigt hus
Familj: Man och två utflugna söner
Favoritmat: God mat som är schysst producerad
Gör helst på din lediga tid: Skådar fågel och skapande: allt från god mat till hantverk