Intervju med Camilla Nilsson, vikarierande rådgivare på Avfall Sverige

posted in: Artiklar, Intervjuer, Nyhetsbrev

Camilla Nilsson vikarierar som rådgivare i kommunernas branschorganisation för avfallshantering, Avfall Sverige. Organisationen representerar ca 400 medlemmar som utgörs av kommuner, kommunalförbund, kommunbolag och privata bolag gentemot beslutsfattare, politiker, myndigheter och EU. Ett både omfattande och utmanade uppdrag. 

Vad är din roll inom Avfall Sverige?
Jag är vikarierande rådgivare för avfalls- och deponianläggningar, vilket innebär att jag bland annat är sekreterare i Avfall Sveriges arbetsgrupp för avfallsanläggningar, projektkommittén, och i verksamhetsgrupperna för deponigas, lakvatten, slagg/aska och avfallsbränsle.

Hur kom det sig att du blev intresserad av avfallsfrågor?
Jag har alltid velat jobba med miljö- och klimatrelaterade frågor. Avfall är en viktig del i detta och att få arbeta i på en branschorganisation som Avfall Sverige lär mig massor om svensk avfallshantering och dess roll för ett hållbart samhälle.

Vad driver dig i ditt yrkesliv och vad får du din inspiration ifrån?
Jag vill känna att jag gör samhället bättre när jag går till jobbet. Jag blir inspirerad av alla projekt som pågår både hos Avfall Sverige och kommunerna och ute bland forskare och näringsliv, det känns som att utvecklingen går framåt hela tiden.

Finns det trender inom avfall? Och vad kan de handla om i så fall?
Cirkulär ekonomi blir allt viktigare, produkter måste enkelt kunna återanvändas, lagas och återvinnas, för när det kommer till avfallsledet är det oftast för sent. PFAS och plast är andra högaktuella frågor för våra medlemmar.

Vad tycker du är mest utmanade i din yrkesroll?
Bredden och djupet, som nyanställd är det många viktiga frågor med tekniska moment och historik som man snabbt måste komma in i.

Till sist, vad anser du är mest utmanande nationellt/internationellt när det kommer till avfallshanteringsfrågor?
Synen på avfall och dess möjligheter. Avfall är inget som vi kan strunta i, utan alla led i samhället måste aktivt arbeta med det för att få det uppför avfallstrappan. Vi måste se möjligheterna istället för svårigheterna med att återanvända avfall, bara då kan vi få en cirkulär ekonomi.

 

Kort fakta om Camilla
Ord som kännetecknar dig: strukturerad, kreativ, vill alltid lära mig mer
Utbildning: kandidatexamen i miljöinriktad biologi och en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd samt diverse småkurser som t.ex. juridik, MKB och psykologi
Bor: en tvåa i Malmö
Familj: min sambo, mamma, pappa, syster och två bröder
Äter gärna: är jätteglad i allt gjort på deg, allt från pizza och bröd till kex och bullar!
Gör helst på fritiden: brädspelskvällar med vänner och nu under pandemitider blir det mer bakning, läsning och sömnad