Möt Viktoria Lundborg – Jordnära Miljökonsult

posted in: Artiklar, Intervjuer, Nyhetsbrev

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?
Det blir mycket framför datorn och möten så klart. I dessa tider blir det ju mer Teamsmöten, vilket både är positivt och negativt. Jag försöker också vara ute i fält en del även om jag önskar att det var oftare. Sen är vi ett gott gäng på Jordnära som jag gillar att fika med.

Förra året fick ni möjligheten att göra en stor undersökning av mikroplatser för Lidköpings kommun, finansierat av Naturvårdsverket. Kan du berätta lite om den?
Det var ett spännande och unikt projekt där vi på Jordnära kartlade vilken mängd och typ av mikroplaster som strömmar ut från Lidköpings tätort till Vänern. Det här är den första studien i sitt slag i Sverige och det som gör den unik är att vi kartlade samtliga flöden från en stad. I och med att vi är samarbetspartners med Örebro Universitet genom forskningsprofilen Enforce fick vi också tillgång till avancerade högvolymspumpar och analysmetoder som inte finns på den kommersiella marknaden än. Dessa metoder kunde vi sedan kombinera med tidsstyrd provtagning som vi själva förfogar över tillsammans med kommersiellt tillgängliga analysmetoder som Eurofins har i sitt sortiment. Resultaten visar på att en betydande mängd mikroplaster, uppskattat till ca 1,4 ton, årligen förs ut till Kinneviken i Vänern via flöden som mynnar vid Lidköpings tätort. Merparten (90-99%) härrör sannolikt från källor inom själva Lidköpings tätort, och 1-10% från uppströms källor. De typer av plast som hittats i flest prover och i störst mängder är polystyren, PVC och PET. Gummipartiklar förekommer i stor andel och visar på att trafiken är en stor källa till mikroplast i miljön inom Lidköpings tätort.
Rapporten kan ni hitta på vår hemsida: https://jordnaramiljo.se/projekt/kartlaggning-av-mikroplaster-i-lidkopings-vattenfloden/

Till sist, vad tror du förorenade områden befinner sig om 10 år?
Oj, det är en svår fråga för jag tycker det borde ha hänt mer under de ca 20 år som jag jobbat i branschen! Jag hoppas att andra åtgärder för riskreducering blivit vanligare än schaktsaneringar. Jag hoppas också innerligen att kunskapen om markfunktionsfrågan har ökat så att det moment 22 som föreligger idag är borta. Det som förorsakar att det i områden med låga markpriser är så mycket billigare att bygga stora industrilokaler på prima jordbruksmark än att bygga på förorenad mark. Jag tror många inte förstår att det i princip inte går att återställa jordbruksmark där mulljorden blivit bortschaktad för att kunna asfalteras. Ja, det var några önskningar.

 

Kort fakta om Viktoria:
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten från Lunds Tekniska Högskola
Bor: På en gård utanför Lidköping
Familj: 2 barn
Favoritmat: Allt som tillagats med kärlek, men gärna älgkalvsfilé från egna gården.
Gör helst på din lediga tid: Sjunger! Just nu är jag med i ett musikalsällskap som ska framföra Dolly Partons 9 to 5-musikal i januari.