Intervju med Jenny Wickström från Vi-skogen

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev, Vårmöte

 

Kan du berätta lite om er verksamhet?
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som har funnits sedan 1983. Vi bekämpar både fattigdom och klimatförändringar på samma gång och är verksamma runt Victoriasjön i östra Afrika, närmare bestämt Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Vår målgrupp är småskaliga bönder. Kärnan i vår verksamhet är agroforestry. Det betyder att vi planterar träd tillsammans med grödor. Att plantera träd tillsammans med grödor och boskap ger många positiva bieffekter som exempelvis renare luft, skugga, djurfoder, mat och mediciner samt ved- och byggmaterial. Detta leder till att de bönder som Vi-skogen arbetar med får ökade inkomster, större skördar och bättre anpassningsförmåga till klimatförändringar. Vi-skogens arbete bidrar framför allt till fem av de globala målen: Mål 1 – Ingen fattigdom, Mål 2 – Ingen hunger, Mål 5 – Jämställdhet, Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna och Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald. Sedan starten har Vi-skogen planterat över 128 miljoner träd och de senaste 10 åren bidragit till att över 2,5 miljoner människor har lyft sig ur fattigdom.

Vad är roligast med att arbeta på Vi-skogen?
Möjligheten att uppnå riktig förändring och att få arbeta med att bekämpa två av de största utmaningar vi står inför just nu; klimatförändringar och fattigdom. Agroforestry är dessutom en fantastisk metod som verkligen fungerar och att arbeta med detta och få möjlighet att träffa de bönder vi arbetar med är få förunnat och otroligt givande.

Hur orolig är du för klimatförändringarna ?
Jag tycker det är oerhört viktigt att vi inser allvaret i de klimatförändringar som sker och att vi alla behöver göra förändringar i vårt dagliga liv om vi ska lyckas bekämpa dem. Nu, under rådande situation med Corona-virusets spridning, har vi sett att globala förändringsmönster är möjliga. Däremot tycker jag det är viktigt att vi fortsätter arbeta med långsiktiga förändringar och hittar sätt att minska våra fotavtryck. Med det sagt är jag lagom orolig. Jag tror att vi kan åstadkomma en förändring, om vi samarbetar, även om vägen dit inte kommer vara spikrak eller enkel. Men det krävs krafttag – och att alla aktörer i samhället gör sitt.

Märker ni av det i erat arbete samt vilka specifika åtgärder gör ni på Vi-skogen för att minska klimatförändringarna?
Klimatförändringarna märks otroligt väl i de länder Vi-skogen arbetar. Effekterna av klimatförändringarna har varit tydliga länge för de bönder vi arbetar med och de drabbas hårt. Jordbruket lider av att regnet inte kommer när det ska och när det väl kommer faller mycket mer än vad som är normalt. Skördar totalförstörs och människor förlorar sin inkomst. I extrema fall leder det till hungernöd. Vi märker också av klimatförändringarna i vår dialog med företag och privata givare. Delvis finns det en större kunskap än tidigare men även en starkare vilja för förändring och omställning. Detta tycker vi såklart är väldigt positivt. Kärnan i Vi-skogens verksamhet bekämpar klimatförändringar, genom våra metoder inom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder lagras CO2 in i träd och mark. För de bönder vi samarbetar med bidrar metoderna även till  anpassningsförmåga och att motståndskraften mot klimatförändringar förbättras. De kan helt enkelt skydda sig och säkra sin skörd. Vi-skogens arbete förbättrar även den biologiska mångfalden, detta är nära sammankopplat till klimatförändringar och genom att arbeta med dessa frågor tillsammans uppnår vi långsiktiga och hållbara resultat.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?
Mina dagar är ganska varierande vilket jag uppskattar väldigt mycket. I min roll kan jag både gräva ner mig i detaljer kring tex klimatfrågor och skriva olika rapporter och strategier eller träffa varierande samarbetspartners för att diskutera olika typer av samarbetsmöjligheter. Jag är även ute och representerar Vi-skogen på olika seminarium och event och sen svarar jag även såklart på mycket mail och deltar på många möten.

Vad har ni för spännande projekt under 2020?
Vi har precis som många andra verksamheter fått planera om många aktiviteter under 2020 då osäkerheterna för spridningen av Corona har stor påverkan. Detta innebär att mycket som är inplanerat får skjutas fram och stort fokus är såklart att säkerställa att de bönder och partnerorganisationer vi samarbetar med i östra Afrika ska påverkas så lite som möjligt av förändringarna. I Sverige jobbar vi på årets upplaga av Varmare Klimat – iskall nyhet? En rapport, som Vi-skogen gör tillsammans med medieanalysföretaget Retriever, som beskriver hur svensk media rapporterar om klimatet. Rapporten kommer att lanseras i slutet av april och det ska bli spännande att se hur det sett ut under 2019.

Om Jenny:
Bor: Hammarby sjöstad/Stockholm
Familj: Gift
Favoritmat: Skaldjur
Gör helst på din lediga tid: Umgås med familj och vänner, äta på restauranger, inredning och vara ute i naturen.