Annelie Helmfrid – Vårmöteskoordinator 2020

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev, Vårmöte

Hej Annelie!
Har julen varit bra?
Ja tack, julen har varit jättebra! Har fått mycket tid tillsammans med familj och vänner så det har varit kanon.

Det är ditt tredje år som vårmöteskoordinator, vad är roligast med att vara med och anordna en sådan stor konferens?
Det är att man får möta så många trevliga och kompetenta branschkollegor. Att vara vårmöteskoordinator innebär också att man får vara med att välja ut bland alla intressanta abstract som vi får in inför varje Vårmöte samt att man har mycket kontakt med alla föredragshållare, vilket är himla kul och givande.

Vad kan du säga om temat för vårmötet?

Temat ”hållbara samhällen” är ett mycket brett tema som verkligen ligger i tiden. Det går att få in flera aspekter inom temat, vilket gör att det kan intressera många i branschen. Dessutom behöver vi tänka mer hållbart i vårt arbete kring förorenad mark, t.ex. när det gäller transporter med förorenade massor. Därför tycker jag att det är ett viktigt tema som berör alla.

Är det några nyheter att vänta på vårmötet?
Nytt för i år är att vi kommer att ha fler parallella pass med föredrag. Det blir fler föredrag än tidigare år och det blir fler föredragspass att välja mellan. En annan nyhet är att vi kommer att ha två lunchpass där hälften av deltagarna går på ett föredrag när den andra hälften äter lunch och så byts det. Det öppnar också upp för att ha fler föredrag. Nytt för studiebesöket som kommer att vara på BT Kemi i Teckomatorp är att vi tar in 240 personer istället för 100 personer som tidigare år. Vi har kunnat utöka platserna till studiebesöket genom att anordna ett studiebesök på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Studiebesöken brukar alltid vara populära och BT Kemi tror vi kommer att vara extra populärt så därför är det roligt att vi kunnat öppna upp för att fler ska kunna delta.

Till vardags jobbar du som miljökonsult på Tyréns, vad gör du en vanlig dag på jobbet?
Jag arbetar ganska brett inom förorenad mark där uppdragen kan skilja sig en del från varandra. Det kan vara allt från ballastreningar till åtgärdsutredningar, miljökontroller vid efterbehandlingar, riskbedömningar och miljötekniska markundersökningar. Mina roller i uppdrag varierar mellan uppdragsledare, handläggare och fältprovtagare. Just nu är jag uppdragsledare för ett uppdrag där vi utför en miljöteknisk markundersökning på en stor deponi som har varit i drift större delen av hela 1900-talet. Vi använder oss av borrbandvagn, laboratorieanalyser, historisk inventering, kartering och geofysiska undersökningar för att utreda deponins utbredning i plan och djupled, samt föroreningsinnehåll och spridning.

Om du blickar 10 år framåt, hur tro du att vi jobbar med förorenad mark då?
Jag tror att vi kommer att tänka mer hållbart om 10 år. Jag tror att transporterna av förorenade massor kommer att vara färre än vad de är idag. Istället tror jag att fler och nya efterbehandlingsmetoder kommer att tillämpas. Bland annat tror jag att vi kommer att få se mer av in situ-metoder. Just nu deponeras alldeles för stora mängder lättförorenade massor, vilket inte är hållbart. Jag tror även att det kommer att vara mer fokus på riskbedömningar för att utreda från varje plats hur stor risk det är om de lättförorenade massorna ligger kvar.

Om Annelie:

Utbildning: Jag har en master i geologi med inriktning mot förorenad mark. Jag läste min kandidatutbildning i Lund och min master i Göteborg. Jag läste även en av mina masterskurser på Svalbards universitet.
Familj: Jag bor tillsammans med min sambo och två katter.
Bor: Vi bor i lägenhet i Linköping men vi letar för fullt efter ett hus utanför stan med en härlig trädgård.
Favoritmat: Har många favoriträtter men just nu är det vietnamesisk street food som står i topp.
Tillbringar helst din sommar: Sommar tillbringar jag helst med familj och vänner nära vatten, gärna i Sverige.

Författare: Hanna Hartmann, Nätverkskoordinator