Riskvärdering och prioritering

posted in: Artiklar

Den 28 november höll Renare Mark ett lyckat seminarium i ett snöigt och väldigt vackert Umeå. 45 deltagare var på plats för att lyssna till många bra och intressanta föredrag. Moderator för dagen var Ylva Persson från Trafikverket. Första talaren ut för dagen var Klas Köhler, Länsstyrelsernas tillsynssamordnare. Han pratade om prioriteringar och hur vi bör prioritera för att hinna klart till 2050. Hur vi måste arbeta smartare och effektivare, samordna vägledningar och få bättre koll på läget.

Därefter berättade Pär-Erik Back om forskningsprojektet Safire och riskvärderingsverktyget SAMLA innan han gick in på den nya vägledningen inom riskvärdering och berättade vad den kommer att innehålla.

Innan lunch var det dags för Zara Isaksson från Trafikverket att berätta hur dom arbetar med riskvärderingar och gav flera bra exempel på olika projekt. Zara beskrev vilka modeller som Trafikverket använt sig av, vilka svårigheter och utmaningar man stött på och vad utfallet blivit i de fall där de landat i ett alternativ.

Först ut efter lunch var Kristina Sjödin och Tobias Berglin från SGU som berättade om tre fallstudier som SGU utfört. Hon berättade om erfarenheter från att utfört riskvärderingar med både verktygen SCORE och SAMLA.

Från Boliden kom Pasi Peltola som arbetar på Rönnskärsverken som miljösamordnare. Han berättade om området och verksamheten historiskt och hur det har utvecklats från starten 1930, hur de arbetar med sin föroreningsproblematik och vad som kommer att hända på området de närmsta åren.

Efter en god fika höll Åke Eriksson från Golder föredrag om hur vi överanvänder de generella riktvärdena, att platsspecifika riktvärden sällan blir accepterade och att vi kan inte motivera kostnaden för sanering av förorenad mark med minskad risk till människors hälsa.

Sist ut var Jonas Fagerman från Umeå kommun som beskrev utmaningarna med att sanera en Ö. Han beskrev hur deras riskvärdering hade gått till och hur de arbetat sig fram till ett åtgärdsalternativ efter över tio år av undersökningar, samråd och bidragsansökningar.

Tack till alla talare och deltagare för en mycket intressant dag. presentationerna finns på vår hemsida