NRM nationella evenemang

  1. Evenemang
  2. NRM nationella evenemang

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Vårmötet 2023

Årets stora händelse inom förorenade områden  Nedan är presentationerna för Vårmötet 2023. Presentationerna är tillgängliga för nätverkets medlemmar och deltagarna på Vårmötet. Har du inte inloggningsuppgifter, maila info@renaremark.se Presentationer A. Inledning  Presentation av representant från WWF Arsenikföroreningen i Hjältevad- en … Read More

Årsstämma 2023

Nätverket Renare Mark kallar till årsstämma. Stämman kommer att hållas i Linköping Konsert & Kongress i samband med Vårmötet 2023, kl 17:00 Dokument: Dagordning Verksamhetsberättelse 2022 Årsredovisning 2022 Revisionsberättelse 2022 Verksamhetsplan 2023 Budgetförslag 2023 höjda arvoden Budgetförslag 2023 ej höjda … Read More

Problem i vatten?!

Digitalt heldagsseminarium med föreläsningar som inriktar sig mot "Problem i vatten?!" Moderatorerna Lutz Ahrens, SLU och Pernilla Ljungberg, Liljemark Consulting kommer att hålla i seminariet, leda oss fram under dagen och fånga era frågor. Föreläsningarna kommer att ske både på … Read More