Enbart våra medlemmar har tillgång till styrelseprotokoll. Kontakta info@renaremark.se för mer info.

2024

Protokoll från årsmöte
Verksamhetsplan 2024
Verksamhetsberättelse 2023

2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Protokoll från årsmöte

2022
Protokoll från årsmöte 2022-03-08

2021
Protokoll från årsmöte 2021-03-10

2020

Inställt årsmöte pga pandemi och för få deltagare.

2019
Protokoll från årsmöte 2019-03-04

2018
Protokoll från årsmöte 2018-02-19

2017
Protokoll från årsmöte 2017-01-25

2016
Protokoll från styrelsemöte 2016-05-04
Protokoll från årsmöte 2016-02-16

2014
Protokoll från årsmöte 2014-03-27